Změny v likvidaci odpadu v roce 2016

Milí přátelé, pokud jste se nedostali k informacím o změnách týkajících se odvozu odpadu v roce 2016, neváhejte si pročíst přiložený dokument z Obecního úřadu.

Změny v likvidaci odpadu v roce 2016 v obci Ondřejov

Jediný bod, který dle informací z OÚ není třeba brát v potaz, je štítek s adresou na popelnici, který je tam sice uvedený, ale potřeba nakonec není. Poplatek za odvoz komunálního odpadu zůstává stejný jako loni, a sice 650 Kč za poplatníka za kalendářní rok a stejně tak datum zaplacení, které je 28.února.

Konkrétně pro Turkovice je také zajímavá informace o nových kontejnerech na tříděný odpad. Na sběrném místě v Turkovicích je nově umístěn oranžový kontejner pro sběr potravinářských olejů (všech rostlinných olejů z kuchyní v uzavřené plastové lahvi). Dále šedivý kontejner na kovové obaly – drobný odpad z domácností (např. konzervy od potravin, plechovky, nápojové obaly apod.)

O přistavení kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad ještě budeme informovat, ač termíny jsou také k dispozici v přiloženém dokumentu.