Zápis ze zasedání osadního výboru dne 7.4.2015

1. Žádost o doplnění výsadby stromů podél silnice směrem k Ondřejovu.

2. Organizace přípravy čarodějnického dříví.

3. Organizace pálení čarodějnic.

4. Úkoly: – sepsání žádosti na výsadbu stromů – Milan

– odevzdání žádosti na obec – Tereza

– článek o přípravě čarodějnického dříví – Tereza

– letáček upozorňující na pálení čarodějnic – Inka

V Turkovicích dne 7.4.2015.

Seznámeni, souhlasí: Inka Kmochová, Tereza Srnová, František Srna

Přítomni, podílející se: Milan Zach

Slávek Křička se omluvil.