Zápis ze zasedání osadního výboru dne 29.3.2015

  1. Dokončení návrhu osazení Turkovických komunikací dopravními bezpečnostními prvky. Zpracovaný návrh by měl sloužit jako podklad pro zhotovitele dopravní studie, kterou zadá Obec Ondřejov. Konečnou verzi návrhu, který byl odevzdán na obec naleznete zde.
  2. Sepsání podnětu upozorňujícího na nekvalitní opravu zídky u křižovatky v Turkovicích.
  3. Úkoly:
    • elektronické zpracování návrhu, včetně zanesení prvků do mapky – Milan
    • odevzdání návrhu dopravního značení na OU – Tereza
    • vyhotovení a odevzdání podnětu k nekvalitní opravě zídky – Tereza

Seznámeni, souhlasí: Inka Kmochová, Tereza Srnová, František Srna

Přítomni, podílející se: Milan Zach, Slávek Křička