Zápis ze zasedání osadního výboru 6.3.2015

Osadní výbor 4

  1. Návrh informativního letáčku
  2. Žádost o proplacení nutných výdajů spojených s činností OV- zřízení internetových stránek
  3. Upřesnění předvelikonočního úklidu
  4. Brigáda na dřevo
  5. Reklamace rozpadající se zítky (u komunikace od zastávky směrem k Lensedlům)
  6. Rubrika u nás najdete
  7. Úkoly:  – informační letáčky – Inka

– článek brigáda na dřevo – Tereza

– zajištění dřeva u polesného – Fanda

– organizace brigády na dřevo  – Milan, Fanda, Slávek

v Turkovicích dne 6.3.2015

Souhlasí,  seznámeni: František Srna, Inka Kmochová, Terezie Srnová

Přítomni, podílející se: Slávek Křička, Milan Zach