Zápis ze zasedání osadního výboru 25.3.2015

Osadní výbor 5

  1. Zpracování návrhu osazení Turkovických komunikací dopravními bezpečnostními prvky – úkol od obecního zastupitelstva
  2. Možnost zakreslení přechodu mezi zastávkami
  3. Možnost zřízení chodníků podél hlavních komunikací v  Turkovicích
  4. Příprava předvelikonočního úklidu
  5. Úkoly: – Zpracování plánu  umístění dopravních značek – Milan

– Zajištění občerstvení na úklid – Tereza, Fanda

– Svoz odpadu při brigádě – Slávek

v Turkovicích dne 25.3.2015

Seznámeni, souhlasí: František Srna, Inka Kmochová

Přítomni, podílející se: Slávek Křička, Milan Zach

Tereza Srnová se z pracovních důvodů omluvila.