Zápis ze zasedání osadního výboru 16.2.2015

Osadní výbor 3

  1. Administrace webových stránek naseturkovice.cz, postup úpravy stránek
  2. Obsah příspěvků v rubrice Aktuality – přivítání na stránkách

– příspěvek o velikonočním úklidu

– příspěvek o pálení čarodějnic

3.  Zajištění předvelikonočního úklidu

4. Upřesnění obsahu rubrik Zajímavosti v okolí a Historie obce

5.  Nástin rubriky v Turkovicích nejdete

6. Úkoly – úprava facebookového profilu – Inka

– rubrika v „Okolí najdete“ –  Slávek

– rubrika „Historie Turkovic“ – Slávek

– úprava webových stránek – Milan

– odpadkové pytle na úklid –  Tereza

v Turkovicích dne 16.2.2015

Seznámeni, souhlasí: Inka Kmochová, František Srna, Terezie Srnová

Přítomni, podílející se:  Milan Zach, Slávek Křička