Revitalizace křižovatky

V minulých měsících obdržel Osadní výbor v Turkovicích vícero podnětů od občanů, upozorňujících na nekvalitní zhotovení zídky u silnice od křižovatky uprostřed Turkovic směrem k Lensedlům. Stav zídky byl hodně špatný, na to, že od jejího zhotovení uplynulo ani ne půl roku. Ze zídky začaly vypadávat kameny a beton se drolil. Nejen náš osadní výbor na tuto skutečnost, a některé další neduhy úprav, upozorňoval pana starostu, který tedy dílo reklamoval. Zhotovitel přistoupil po určité prodlevě (ne moc svižně) k opravě, kterou pojal poněkud ledabyle. Díky všímavosti místních i zásahu stavebního dozoru, museli pracovníci firmy opravu, tentokrát snad již pořádně, zopakovat. Nyní je zídka pěkně upravena. Snad v tomto stavu vydrží déle, než  jen po dobu její dvouleté záruky, abychom to tu měli hezké a nemuseli se vracet stále k jedné věci.