Předvelikonoční úklid

Osadní výbor připravil pro všechny dětské i dospělé přátele Turkovicpytle s odpadem předvelikonoční úklid naší vsi a jejího  okolí,  který se koná 28.3.2015 od 8:30 hod. Sraz účastníků na křižovatce u zastávky autobusů. S sebou si vezměte vhodné teplé oblečení a pracovní rukavice. Nalezený odpad budeme dávat do připravených pytlů, které budou následně svezeny na sběrné místo. Naše počínání zakončíme posezením u ohýnku s malým občerstvením.

Účast lidí na úklidu předčila veškerá naše očekávání. Bohužel ale i množství odpadu, které jsme našli. Poděkování patří všem, kteří přiložili ruku k dílu a pomohli dobré věci.

Zde je pár prvních fotografií z úklidu: