Podzimní úklid je za námi

Osadní výbor uspořádal opět po půl roce úklid Turkovic a přilehlého okolí, který se konal v sobotu 8.10.2016. Hlavním cílem bylo pročistit naši obec před nadcházející zimou, zbavit ji opět povalujícího se odpadu a také prořezat kus zarostlé cesty od kapličky směr Hrusice. Sraz dobrovolníků byl v 9:30 na křižovatce, ale někteří vyšli po domluvě již rovnou ze svého domu.
Pomoc nabídli ochotně i hasiči, kteří začali dokonce už v 7:30. Někteří z hasičů prováděli splachování komunikací a čištění kanalizace. Během toho prováděli mimo jiné i prokopání, vyházení a vyčištění sedmi propustků, mechanické odklízení naneseného a uježděného štěrku lopatami a čištění žlabů pro odvod a směrování vody.
Druhá hasičská skupina začala prořezávat zmiňovanou cestu za kapličkou vedoucí do Hrusic. S pomocí dvou místních občanů nakonec cestu proklestili celou, i když to původně nebylo v plánu. Při pohledu na stěnu vytvořenou z propletených křovin totiž nikoho nenapadlo, že se to celé vůbec může najednou podařit. V tuto chvíli je však po několika letech opět možné projít po cestě od kapličky až k Březině.
Co se týče samotného sběru odpadu, tak bylo nasbíráno neuvěřitelných 12 pytlů. Opět jedna skupina dobrovolníků narazila na “obnovenou” černou skládku na obratišti u části Březina, která byla při posledním úklidu zcela uklizena. Musíme věřit, že tomu, kdo je za ni zodpovědný, již brzy dojde, že se odpad hází jinam.
Všem účastíkům moc děkujeme a doufáme, že zajištěné následné občerstvení alespoň trochu zpříjemnilo jejich předchozí pracovní nasazení.
Nesmíme zapomenout s poděkováním také na naše turkovické hasiče, kteří začali dříve, skončili jako poslední a stihli toho mnohem více, než si naplánovali…