Zápis ze zasedání osadního výboru 14.1.2015

1) Na následující zastupitelstvu se představí 3 členové OV

 • Terezie Srnová (předseda)
 • Inka Kmochová
 • František Srna

V brzké době počítáme ještě se 2 dalšími členy a to Milanem Zachem a Slávkem Křičkou.

2) Zhotovení webových stránek www.naseturkovice.cz, případně facebookového profilu.

3) Cíle OV:

 • Pozvednout kulturní život v obci. Myšleno se zaměřením na setkávání obyvatel Turkovic.
 • Péče o prostředí místní části Turkovice.
 • Pomoc občanům při řešení obtíží.

4) Příští osadní výbor bude 5.2.2015 ve 20:00 hod.

5) Úkoly:

 • www.stránky – Milan
 • Představení OV na obci – Tereza
 • Případný profil na facebooku – Inka
 • Zjistit termín konání Obecního zastupitelstva (následně zpráva o průběhu zasedání) – Tereza
 • Výtah z historie obce – Slávek

S obsahem seznámeni a souhlasí: Inka Kmochová, František Srna, Terezie Srnová,

Přítomni, podílející se: Milan Zach, Slávek Křička

Dne 14.1. 2015