Nalezeny klíče…

Našimi spoluobčany nám byl nahlášen nález klíčů v Turkovicích. Jedná se o klíče, které u sebe mají přívěšek králíčka. Pokud vám takové klíče chybí, ozvěte se nám prosím s informací, jakou barvu přívěšek králíčka má a předáme vám kontakt na nálezce.

Nálezci děkujeme a doufáme, že klíče najdou brzy zpět svého majitele.