Kontakty

Složení osadního výboru:
předsedkyně: Seija ZACHOVÁ
členka: Michala MATYSOVÁ
člen: František SRNA

kontakt

Chcete dostávat aktuální informace e-mailem? Registrujte se zde.

Osadní výbor je oprávněn
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce,
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud se týkají části obce,
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu v části obce, orgánům obce.