Zápis ze zasedání osadního výboru dne 7.4.2015

1. Žádost o doplnění výsadby stromů podél silnice směrem k Ondřejovu. 2. Organizace přípravy čarodějnického dříví. 3. Organizace pálení čarodějnic. 4. Úkoly: – sepsání žádosti na výsadbu stromů – Milan – odevzdání žádosti na obec – Tereza – článek o přípravě čarodějnického dříví – Tereza – letáček upozorňující na pálení čarodějnic – Inka V Turkovicích […]

Continue reading


Zápis ze zasedání osadního výboru dne 29.3.2015

Dokončení návrhu osazení Turkovických komunikací dopravními bezpečnostními prvky. Zpracovaný návrh by měl sloužit jako podklad pro zhotovitele dopravní studie, kterou zadá Obec Ondřejov. Konečnou verzi návrhu, který byl odevzdán na obec naleznete zde. Sepsání podnětu upozorňujícího na nekvalitní opravu zídky u křižovatky v Turkovicích. Úkoly: elektronické zpracování návrhu, včetně zanesení prvků do mapky – Milan […]

Continue reading


Zápis ze zasedání osadního výboru 25.3.2015

Osadní výbor 5 Zpracování návrhu osazení Turkovických komunikací dopravními bezpečnostními prvky – úkol od obecního zastupitelstva Možnost zakreslení přechodu mezi zastávkami Možnost zřízení chodníků podél hlavních komunikací v  Turkovicích Příprava předvelikonočního úklidu Úkoly: – Zpracování plánu  umístění dopravních značek – Milan – Zajištění občerstvení na úklid – Tereza, Fanda – Svoz odpadu při brigádě – […]

Continue reading


Zápis ze zasedání osadního výboru 6.3.2015

Osadní výbor 4 Návrh informativního letáčku Žádost o proplacení nutných výdajů spojených s činností OV- zřízení internetových stránek Upřesnění předvelikonočního úklidu Brigáda na dřevo Reklamace rozpadající se zítky (u komunikace od zastávky směrem k Lensedlům) Rubrika u nás najdete Úkoly:  – informační letáčky – Inka – článek brigáda na dřevo – Tereza – zajištění dřeva […]

Continue reading