Revitalizace křižovatky

V minulých měsících obdržel Osadní výbor v Turkovicích vícero podnětů od občanů, upozorňujících na nekvalitní zhotovení zídky u silnice od křižovatky uprostřed Turkovic směrem k Lensedlům. Stav zídky byl hodně špatný, na to, že od jejího zhotovení uplynulo ani ne půl roku. Ze zídky začaly vypadávat kameny a beton se drolil. Nejen náš osadní výbor […]

Více


Zápis ze zasedání osadního výboru dne 7.4.2015

1. Žádost o doplnění výsadby stromů podél silnice směrem k Ondřejovu. 2. Organizace přípravy čarodějnického dříví. 3. Organizace pálení čarodějnic. 4. Úkoly: – sepsání žádosti na výsadbu stromů – Milan – odevzdání žádosti na obec – Tereza – článek o přípravě čarodějnického dříví – Tereza – letáček upozorňující na pálení čarodějnic – Inka V Turkovicích […]

Více


Zápis ze zasedání osadního výboru dne 29.3.2015

Dokončení návrhu osazení Turkovických komunikací dopravními bezpečnostními prvky. Zpracovaný návrh by měl sloužit jako podklad pro zhotovitele dopravní studie, kterou zadá Obec Ondřejov. Konečnou verzi návrhu, který byl odevzdán na obec naleznete zde. Sepsání podnětu upozorňujícího na nekvalitní opravu zídky u křižovatky v Turkovicích. Úkoly: elektronické zpracování návrhu, včetně zanesení prvků do mapky – Milan […]

Více


Příprava čarodenické hranice

Protože se již kvapem blíží Svatojakubská noc bude  v neděli 19.4.2015 v 10:00 hod. probíhat na louce za hasičárnou příprava čarodějnické hranice. Dole na louce za bývalou prodejnou potravin (u křižovatky jak se konal sraz na úklid) budou vítáni všichni, kteří by chtěli přidat ruku k dílu, nebo se jen krátce sejít při jarním nedělním […]

Více


Zápis ze zasedání osadního výboru 25.3.2015

Osadní výbor 5 Zpracování návrhu osazení Turkovických komunikací dopravními bezpečnostními prvky – úkol od obecního zastupitelstva Možnost zakreslení přechodu mezi zastávkami Možnost zřízení chodníků podél hlavních komunikací v  Turkovicích Příprava předvelikonočního úklidu Úkoly: – Zpracování plánu  umístění dopravních značek – Milan – Zajištění občerstvení na úklid – Tereza, Fanda – Svoz odpadu při brigádě – […]

Více


Zápis ze zasedání osadního výboru 6.3.2015

Osadní výbor 4 Návrh informativního letáčku Žádost o proplacení nutných výdajů spojených s činností OV- zřízení internetových stránek Upřesnění předvelikonočního úklidu Brigáda na dřevo Reklamace rozpadající se zítky (u komunikace od zastávky směrem k Lensedlům) Rubrika u nás najdete Úkoly:  – informační letáčky – Inka – článek brigáda na dřevo – Tereza – zajištění dřeva […]

Více


Zápis ze zasedání osadního výboru 16.2.2015

Osadní výbor 3 Administrace webových stránek naseturkovice.cz, postup úpravy stránek Obsah příspěvků v rubrice Aktuality – přivítání na stránkách – příspěvek o velikonočním úklidu – příspěvek o pálení čarodějnic 3.  Zajištění předvelikonočního úklidu 4. Upřesnění obsahu rubrik Zajímavosti v okolí a Historie obce 5.  Nástin rubriky v Turkovicích nejdete 6. Úkoly – úprava facebookového profilu […]

Více


Úklid plný překvapení

Prvním,  milým překvapením sobotního rána byla velice hojná účast, kdy se nás na křižovatce postupně sešlo přes 30 sběračů. Své zástupce tu měli od miminka v kočárku, přes batolata, děti školního věku a dospělé, až po starší obyvatele Turkovic. Což vytvářelo skvělou atmosféru. Druhé příjemné překvapení bylo, když se příchozí s vervou rozdělili do skupin […]

Více


Brigáda na čarodějnické dříví

Ahoj Turkováci, jelikož se nám pomaličku přibližuje duben je potřeba připravit nějaké to dříví na stavbu hranice a přiblížit ho z nedalekého lesa. Tohoto úkolu se již chopili Fanda a Milan a ty největší klády jsou už v Turkovicích, ale zbytek čeká ještě v lese. Proto Vás zvu v pátek 20.3.2015 od 16:00 hod na […]

Více


Předvelikonoční úklid

Osadní výbor připravil pro všechny dětské i dospělé přátele Turkovic předvelikonoční úklid naší vsi a jejího  okolí,  který se koná 28.3.2015 od 8:30 hod. Sraz účastníků na křižovatce u zastávky autobusů. S sebou si vezměte vhodné teplé oblečení a pracovní rukavice. Nalezený odpad budeme dávat do připravených pytlů, které budou následně svezeny na sběrné místo. Naše počínání zakončíme posezením u ohýnku […]

Více