Zápis ze zasedání osadního výboru 14.1.2015

1) Na následující zastupitelstvu se představí 3 členové OV Terezie Srnová (předseda) Inka Kmochová František Srna V brzké době počítáme ještě se 2 dalšími členy a to Milanem Zachem a Slávkem Křičkou. 2) Zhotovení webových stránek www.naseturkovice.cz, případně facebookového profilu. 3) Cíle OV: Pozvednout kulturní život v obci. Myšleno se zaměřením na setkávání obyvatel Turkovic. Péče […]

Continue reading


Vítejte v Našich Turkovicích

Milí Turkováci, rádi bychom Vás touto cestou přivítali na nově vzniklých webových stránkách našich Turkovic, určených nejen zdejším obyvatelům, rekreantům a turistům, ale zkrátka všem, kteří mají k tomuto místu nějaký vztah, či jim „jen“ přirostlo k srdci.  Členové nově vzniklého osadního výboru, jenž tyto stránky zřizuje,  se Vás prostřednictví jednotlivých rubrik pokusí informovat o […]

Continue reading